Connect with us

Structuri AJB Cluj

Colegiul Județean al Arbitrilor de Baschet Cluj

  • Organizează și conduce activitatea arbitrilor din județul Cluj;
  • Asigură instruirea unitară în probleme de arbitraj a tuturor factorilor care concură la organizarea și desfășurarea activității în baschet;
  • Organizează cursuri de formare și perfecționare a arbitrilor;
  • Organizează stagii și seminarii cu arbitrii din județ

Președinte – Istvan BERTALAN

Colegiul Județean al Comisarilor de Baschet Cluj

-.

Comisia Sportului Școlar și Universitar

  • Promovarea valențelor educative ale ramurii de sport baschet;
  • Inițierea și organizarea de programe și acțiuni de atragere a elevilor și studenților în practicarea ramurii de sport baschet;
  • Sprijinirea și organizarea după caz a competițiilor legale;

Comisia pentru Integrare Socială a Persoanelor Defavorizate și a Persoanelor cu Handicap

Președinte – Ionuț Moraru

Comisia de Disciplină

Președinte – Viorel Constantinescu

Comisia de Competiții

Președinte – Vlad Potra