Connect with us

Despre AJB Cluj

Asociația Județeană de Baschet Cluj

Asociația Județeană de Baschet Cluj este o structură sportivă cu personalitate juridică, de drept privat, fără scop patrimonial, constituită pentru o perioadă nedeterminată.

Asociația Județeană de Baschet Cluj se subordonează Federației Române de Baschet și colaborează cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, în vederea coordonării programelor și activităților organizate de către acestea în județul Cluj, continuând tradiția de mai multe decenii a baschetului clujean.

Asociația Județeană de Baschet Cluj are ca scop coordonarea, îndrumarea și controlul activității de baschet la nivelul județului Cluj, prin promovarea și susținerea dezvoltării practicării acestui sport.

Stabilirea obiectivelor Asociaţiei Judeţene de Baschet Cluj, precum şi activitatea desfăşurată în sensul îndeplinirii acestora se realizează în spiritul celor 6 valori fundamentale promovate şi susţinute de către Federația Internațională de Baschet Amator (FIBA):

 • disciplină sportivă atractivă
 • disciplină sportivă bine structurată, cu reguli precise şi transparente, a cărei practicare presupune abilităţi specifice
 • dinamism, atitudine pro-activă
 • deschidere, prestigiu şi credibilitate
 • promovarea fair-play-ului în cadrul competiţiilor organizate, precum şi a responsabilităţii etice şi sociale
 • o singură echipă, având la bază relaţiile individuale solide ale membrilor săi

Scopurile Asociației Județene de Baschet Cluj sunt următoarele:

 • Organizarea și dezvoltarea baschetului în toate formele sale de către sportivi de performanță sau amatori
 • Stabilirea, menținerea și dezvoltarea legăturilor dintre oficiali, sportivi, cluburi, secții, alte structuri de baschet afiliate, încurajarea și facilitarea competițiilor de baschet la nivelul județului Cluj
 • Coordonarea, îndrumarea și controlul activității de baschet
 • Apărarea intereselor morale și materiale ale baschetului din județul Cluj
 • Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate organizațiile sportive naționale și internaționale

Mijloacele de acțiune ale Asociației Județene de Baschet Cluj sunt:

 • Organizarea de competiții, evenimente și orice alte acțiuni baschetbalistice
 • Promovarea prin toate mijloacele a spiritului de sportivitate, prevenirea oricărei forme de violență în baschet
 • Organizarea pregătirii și promovării instructorilor, antrenorilor, arbitrilor și a celorlalți tehnicieni și specialiști din domeniul baschetului
 • Acordarea de sprijin tuturor structurilor sau persoanelor care și-au adus ori își aduc o contribuție însemnată la dezvoltarea baschetului clujean